Patch neugeboren

   
 

Patch 1 Woche jung

   
   
 
 

Patch 2 Wochen jung

 
 
 
 
 
 
 

Patch 3 Wochen jung

 
 
 
 

 
 

Patch 4 Wochen jung

 
 
 
 
 
 
 

Patch 5 Wochen jung

 
 
 
 
 
 

Patch 6 Wochen jung

 
 
 
 
 
 

Patch 7 Wochen jung

 
 
 
 
 
 

Patch 8 Wochen jung

   
 
   
 

Patch 9 Wochen jung

 
 
 
 
 
 

Patch heißt jetzt "Joe"
Hier in seinem neuen Zuhause 2021

 
Joe September 2021
 
 
 
 
Joe Oktober 2021
 
 
Joe September 2021
 
 


Nach oben