Amadeus neugeboren

   

Amadeus 1 Woche jung

   
   
   
   

Amadeus 2 Wochen jung

   

Amadeus 3 Wochen jung

   
   
   

Amadeus 4 Wochen jung

   
   

Amadeus 5 Wochen jung

   
   

Amadeus 6 Wochen jung

   
   
   

Amadeus 7 Wochen jung

   
   

Amadeus 8 Wochen jung

   
   

Amadeus heißt jetzt "Finn"
Finn in seinem neuen Zuhause

   
   
   
   
   
   
   
   

Finn Oktober 2015

   

Finn November 2015

   
   
   
   

Finn Dezember 2015

   
   
   
   
   
 

Finn Januar 2016

   
   
   
   
   
   
   

Finn Februar 2016

   
 

Finn März 2016

 
 
 
 

Finn April 2016

 
 
 

Finn Mai 2016

 

Finn Juni 2016

 

Finn Juli 2016

 

Finn August 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finn September 2016

 
 

Finn Oktober 2016

 

Finn Dezember 2016

 

Finn Januar 2017

 

Finn April 2017

 

Finn August 2017

 
 
 
 
 

Finn an seinem 2. Geburtstag
23. August 2017

 
 

Finn Oktober 2017

 
 

Finn Dezember 2017

 
 

Finn Februar 2018

 

Finn März 2018

 
 
 
 
 

Finn Juni 2018

 
 

Finn September 2018

 
 

Finn Dezember 2018

 
 

Finn April 2019

 
 

Finn Mai 2019

 
 
 
 
 
 
 
 

Finn Juli 2019

 
 
 
 

Finn August 2019

 
 
 

Finn Dezember 2019

 

Finn Februar 2020

 
 
 
 
 
 
 

Finn April 2020

 

Finn Mai 2020

 
 
 

Finn Juni 2020

 

Finn August 2020

 
 
 
 
 

Finn Oktober 2020

 

Finn Januar 2021

 
 
 
 
 
 

Finn Februar 2021

 
 
 
 
 

Finn Mai 2021

 

Finn Juni 2021

 
 
 

Finn August 2021

 

Finn`s 6. Geburtstag - 23. August 2021

 

Finn Dezember 2021

 
 
 

Finn April 2022

 

Finn Mai 2022

 

Finn Juli 2022

 
 

Finn August 2022

 
 
 


Nach oben